Työkoirat

Historiaa

pastedGraphic.png

Kaer Oy on erikoistunut ongelmakoirakoulutuksen lisäksi koirien hajutunnistustyöhön, erityisesti luontokartoitus- eli inventointikoirien koulutukseen. Luontokartoituksia ja -selvityksiä tehdään erilaisten hankkeiden ja kaavoitusten vaikutuksia arvioitaessa. Ajatus koirien käytöstä luontokartoituksen apuna ja tukena syntyi jo vuonna 2014, jolloin pohdimme voisiko koiran tarkkaa nenää, eli sen ilmiömäistä hajuaistia, hyödyntää myös tällaiseen käyttötarkoitukseen. Ajatus kasvoi suunnitelmaksi ja ensimmäiseksi opetettavaksi hajuksi valittiin liito-orava. Koska liito-orava on tarkoin suojeltu laji, aloitin keskustelut Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa, josko tämän tyyppinen kokeilu tuntuisi kiinnostavalta. Varsinais-Suomen Ely-keskus myönsi luvan liito-oravan hajun hallussapitoon ja kuljetukseen vuonna 2015 keväällä, jotta oli mahdollista hajut koulutukseen hankkia. Hajujen hankinnassa saimme arvokasta apua sekä tutkijoilta, kartoittajilta, vapaa-ehtoisilta kuin Varsinais-Suomen Ely-keskuksen virkamiehiltäkin, erityiskiitos ylitarkastaja Iiro Ikoselle ja luontokartoittaja Jyrki Lehtiselle. Näin hanke mahdollistui ja alkoi suunnitelmallinen koirien koulutus. Koska tällainen hajukoiran käyttömuoto oli uutta, etsin tietoa mahdollisimman monesta lähteestä niin hajujen säilytykseen liittyvissä asioissa, kuin koirien koulutukseenkin liittyvissä seikoissa. Kiinnostavaa oli pohtia miten jo olemassa olevaa tieto-taitoa hajukoirakoulutuksessa voitaisiin hyödyntää tämän tyyppiseen sovellukseen. Lisäksi oli hyödyllistä kerätä tietoa siitä, kuinka maailmalla oli joitakin esimerkkejä koirista tuhohyönteisten etsijöinä.

Erityisen kiitollinen olen eläintenkouluttaja Päivi Romppaiselle, jonka erinomaiset neuvot ja ideat ovat antaneet koulutukselle innovatiivisuutta ja tukea, ja Ilkka Hormilalle, jonka vahva osaaminen ja tapa kouluttaa hajutunnistusta on innoittanut jatkamaan uusiin sovelluksiin sekä koulutusohjaaja Raili Halmeelle, joka aikanaan vuosia sitten perehdytti minut ns. ”lukemaan koiraa”, eli koiran viestintään ja kommunikointiin sekä ihmisen kehonkielen saloihin.

Luontokartoituskoirien koulutus on ollut onnistunutta ja mielenkiintoista. Matkalla on opittu paljon uutta ja ilokseni olen havainnut, että mielenkiinto koirien käyttöön erilaisten eläin- ja kasvilajien etsinnöissä on ollut suurta. Koirien osaamista on voitu hyödyntää myös vieraslajien, erityisesti tuhohyönteisten etsinnässä. Nessa-koiramme koulutettiinkin vuonna 2015-2016 taitteessa etsimään tarkan nenänsä avulla myös aasianrunkojäärää, joka metsissämme saattaa aiheuttaa suurtakin tuhoa. Käytössämme on tällä hetkellä neljä koiraa, lisäksi koulutuksessa on uusia tulokkaita. Koiria on käytetty mm. liito-oravien, lepakkojen, aasianrunkojäärän ja pikkuapollon toukan etsimiseen. Onnistuneet etsinnät ovat antaneet arvokasta tietoa lajien levinneisyydestä, reviireistä, ruokailualueista, kulkuyhteyksistä, pesimäalueista ja elinympäristövaatimuksista ja edistää siten tutkimukseen käytettävien menetelmien kehittämistä. Tavoitteena ja haaveena onkin, että tulevaisuudessa koira olisi eri lajien kartoitustyössä, sekä tuhohyönteisten etsinnässä vakiintunut lisäapu ihmiselle.

Tanja Karpela

Eläintenkouluttaja (at)

Kaer Oy

0466 000 444

info@kaer.fi

pastedGraphic_1.png

In addition to training dogs with behavioural problems, KAER is specialized in training dogs to scent recognition, especially nature charting dogs. Nature charting and -investigations are conducted to evaluate different kind of projects and zoning. The idea to use dogs as help in nature charting was born already in 2014, when we wondered if the dogs precise nose, the incredible sense of smell, could be used in this kind of thing. The idea grew into a plan and the first scent to be trained was the flying squirrel. Because the flying squirrel is a highly protected species, I started the discussions with Southeast Finland’s Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY) to see if they would be interested in this kind of trial.

ELY granted permission to possess and transport the scent of the flying squirrel in the spring of 2015, so we could acquire the scent for the training. In acquiring the scent, we received valuable help from researchers, mappers, volunteers and ELY officials. This enabled the project to happen, and the methodological training of the dog started. Because this kind of use of a scent dog was new, I looked for information as widely as possible about how to preserve a scent and how to train a dog for this. It was interesting to consider how to use the existing know-how about scent training in this new kind of setting. It was also useful to gather information about how there were examples elsewhere of the use of dogs in finding pest insects.

The training of nature charting dogs has been successful and interesting. On the way, I have learned a lot and I’m happy to see that the interest to the use of dogs in finding different kind of animal and plant species has been big.

The dogs’ know-how has been also used to find invasive species, namely pest insects. Our dog Nessa was trained in 2015-2016 to use her exact nose to look for Asian long horned beetle, which can cause considerable damage in our forests.

At the moment, we have four dogs in our use and newcomers in training. The dogs have been used to look for flying squirrels, bats, Asian long horned beetles and the Clouded Apollo caterpillars.

Successful searches have given valuable information about the distribution, territories and habitat requirements of the species, and therefore furthers the development of methods to be used in research.

The aim and dream is that dogs will be an established help to humans in charting species and finding invasive species.

Kaer Oy

0466 000 444

info@kaer.fi

Chesapeakelahdennoutaja

Sava

Vehnäterrieri

Taika

Labradorinnoutaja

Bella

Monirotuinen

Minni

Auvergnenseisoja

Papu

Auvergnenseisoja

Vainu

Auvergnenseisoja

Vihi

Saksanpaimenkoira

Vire

Chesapeakelahdennoutaja

Ando

Kouluttaja

Tanja Karpela

Eläintenkouluttaja (AT) Suomen Eläintenkouluttajat ry pj Päätyönä inventointikoirien koulutus sekä ongelmakäytösten hoito Lue lisää...
Kouluttaja

Janne Erjola

Koirien koulutusohjaaja, käyttäytymisneuvoja ja ongelmakoirakouluttaja.