Inventointikoirat

Haluatko tietää onko alueella liito-oravia? Tilaa inventointikoira maaston kartoitukseen. Inventointikoiran avulla voidaan alue kartoittaa nopeasti myös vaikeina havaintoajankohtina. Inventointikoirien avulla tehty kartoitus antaa nopeasti tietoa onko liito-oravia alueella. Tämä tieto voi olla tärkeä arvioitaessa maankäyttöä tai pohdittaessa laajemman luontoselvityksen tarvetta. Inventointikoiran löytämistä havainnoista laaditaan selkeä raportti tilaajan käyttöön. 

Ota yhteyttä: info@kaer.fi

0466000444