Luontokartoituskoirakoulutuksen historiaa

IMG_0058

Kaer Oy on erikoistunut ongelmakoirakoulutuksen lisäksi koirien hajutunnistustyöhön, erityisesti luontokartoituskoirien koulutukseen. Luontokartoituksia ja -selvityksiä tehdään erilaisten hankkeiden ja kaavoitusten vaikutuksia arvioitaessa. Ajatus koirien käytöstä luontokartoituksen apuna ja tukena syntyi jo vuonna 2014, jolloin pohdimme voisiko koiran tarkkaa nenää, eli sen ilmiömäistä hajuaistia, hyödyntää myös tällaiseen käyttötarkoitukseen. Ajatus kasvoi suunnitelmaksi ja ensimmäiseksi opetettavaksi hajuksi valittiin liito-orava. Koska liito-orava on tarkoin suojeltu laji, aloitin keskustelut Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa, josko tämän tyyppinen kokeilu tuntuisi kiinnostavalta. Varsinais-Suomen Ely-keskus myönsi luvan liito-oravan hajun hallussapitoon ja kuljetukseen vuonna 2015 keväällä, jotta oli mahdollista hajut koulutukseen hankkia. Hajujen hankinnassa saimme arvokasta apua sekä tutkijoilta, kartoittajilta, vapaa-ehtoisilta kuin Varsinais-Suomen Ely-keskuksen virkamiehiltäkin. Näin hanke mahdollistui ja alkoi suunnitelmallinen koirien koulutus. Koska tällainen hajukoiran käyttömuoto oli uutta, etsin tietoa mahdollisimman monesta lähteestä niin hajujen säilytykseen liittyvissä asioissa, kuin koirien koulutukseenkin liittyvissä seikoissa. Kiinnostavaa oli pohtia miten jo olemassa olevaa tieto-taitoa hajukoirakoulutuksessa voitaisiin hyödyntää tämän tyyppiseen sovellukseen. Lisäksi oli hyödyllistä kerätä tietoa siitä, kuinka maailmalla oli joitakin esimerkkejä koirista tuhohyönteisten etsijöinä.

Erityisen kiitollinen olen eläintenkouluttaja Päivi Romppaiselle, jonka erinomaiset neuvot ja ideat ovat antaneet koulutukselle innovatiivisuutta ja tukea, ja Ilkka Hormilalle, jonka vahva osaaminen ja tapa kouluttaa hajutunnistusta on innoittanut jatkamaan uusiin sovelluksiin sekä koulutusohjaaja Raili Halmeelle, joka aikanaan vuosia sitten perehdytti minut ns. ”lukemaan koiraa”, eli koiran viestintään ja kommunikointiin sekä ihmisen kehonkielen saloihin.

Luontokartoituskoirien koulutus on ollut onnistunutta ja mielenkiintoista. Matkalla on opittu paljon uutta ja ilokseni olen havainnut, että mielenkiinto koirien käyttöön erilaisten eläin- ja kasvilajien etsinnöissä on ollut suurta. Koirien osaamista on voitu hyödyntää myös vieraslajien, erityisesti tuhohyönteisten etsinnässä. Nessa-koiramme koulutettiinkin vuonna 2015-2016 taitteessa etsimään tarkan nenänsä avulla myös aasianrunkojäärää, joka metsissämme saattaa aiheuttaa suurtakin tuhoa. Käytössämme on tällä hetkellä neljä koiraa, lisäksi koulutuksessa on uusia tulokkaita. Koiria on käytetty mm. liito-oravien, lepakkojen, aasianrunkojäärän ja pikkuapollon toukan etsimiseen. Onnistuneet etsinnät ovat antaneet arvokasta tietoa lajien levinneisyydestä, reviireistä, elinympäristövaatimuksista ja edistää siten tutkimukseen käytettävien menetelmien kehittämistä. Tavoitteena ja haaveena onkin, että tulevaisuudessa koira olisi eri lajien kartoitustyössä, sekä tuhohyönteisten etsinnässä vakiintunut lisäapu ihmiselle.

Tanja Karpela

Eläintenkouluttaja (at)

Comments are closed