Inventointikoirat / Nature charting dogs

Klikkaa kuvaa saadaksesi lisätietoa koirista / Click on the photo to get more info about the dogs.

Koira-avusteinen inventointi uhan-alaisten lajien, tuhohyönteisten ja vieraslajien löytämiseksi

KAER Oy kouluttaa ensimmäisenä Suomessa luontokartoitus- eli inventointikoiria. Menetelmän kehitystyö, jossa koiraa käytetään apuna inventoinnissa, aloitettiin tarkalla suunnittelulla pohtien, miten ja millaisissa olosuhteissa koira saattaisi tuoda tehokkuutta, tarkkuutta ja nopeutta ihmisen tekemän inventoinnin tueksi ja hyödyksi.  Myös sellaisina vuodenaikoina, jotka ovat ihmiselle hankalia havaintoajankohtia, voi koiran avulla löytyä nopeastikin hyödyllisiä ja tärkeitä havaintoja, jotka voivat olla avuksi antamaan käsitystä tulevasta kartoituksen tarpeesta ja laajuudesta sekä ydinalueista. Kokemusten myötä olemme kehittäneet koira-avusteista inventointimenetelmää ja matkan varrella on karttunut paljon hyödyllisiä ideoita, ajatuksia ja neuvoja luontokartoittajilta, biologeilta, tutkijoilta ja alan harrastajilta. Kehitystyö jatkuu edelleen aineiston keruun ja analyysin lisäksi runsaiden toistojen kautta testatun varmuuden avulla. Tavoitteemme on, että koiran ilmiömäisen tarkka hajuaisti voisi tälläkin saralla antaa apua havaintojen keruussa osana inventointimenetelmää.

Inventointimenetelmien kehittäminen on tärkeää, sillä tehokkailla menetelmillä saamme nopeammin, tarkemmin ja monipuolisemmin tietoa lajien tilanteesta ja tieto auttaa esimerkiksi tarvittavien suojelutoiminen suunnittelussa ja toimien kohdentamisessa.  Suomen lajien uhanalaisuus on arvioitu asiantuntijatyöryhmissä ja työn tuloksena on julkaistu Suomen lajien punainen kirja. Suomen lajien Punainen lista 2019 arvioinnin mukaan uhanalaisten lajien määrä on kasvanut edelliseen arviointiin verrattuna. Arvioinnin mukaan joka yhdeksäs Suomen kaikista arvioiduista lajeista on uhanalainen. Maamme lajeista 47% tunnetaan niin hyvin, että niiden uhanalaisuutta on pystytty arvioimaan. Toivomme että tulevaisuudessa koira-avusteinen inventointimenetelmä voisi omalta osaltaan edistää monipuolisesti havaintojen keruuta ihmiselle vaikeinakin havaintoajankohtina antaen havaintotietoa myös lajeista, joita emme vielä hyvin tunne. Mitä enemmän tiedämme lajeista, sen paremmin osaamme kohdentaa tarvittavia suojelutoimia lajien pelastamiseksi. Toivomme että koira-avusteinen inventointi tuo omalta osaltaan apua tässä pelastustyössä.

Tanja Karpela

Eläintenkouluttaja (at)

KAER OY
0466000444
info@kaer.fi

Nature charting dogs

Book a nature charting dog to help with the charting or to find pest insects or invasive species.

KAER is the first in Finland to train nature charting dogs. The nature charting dogs can be booked to help with the nature charting and to find pest insects or invasive species. At the moment, we have four dogs trained to carry out nature charting and to find different kind of animal and insect species, e.g. flying squirrels, bats, Clouded Apollos caterpillars/cocoons (Parnassius mnemosyne), Asian long horned beetle etc.

The use of a nature charting dogs enhances, speeds up and focuses the search, because the dogs sensational sense of smell brings a whole new level of help to the search. It is also possible to use a nature charting dog at times that would be challenging for humans.

The dogs search e.g. endangered flora and fauna as well as pest insects, and invasive species in forests, urban areas, or substantial amounts of goods. If need be, we also train dogs to find certain smells/species, all according to the needs of the client.
We report all the findings in the search area to the client as accurately as possible so that the client has access to the most detailed description possible of the area and targets.

The dogs work calmly and respecting the nature and terrain. Our work is confidential and tactful, respecting the wishes of the client.

For further information please contact:

KAER OY
+358 466000444
info@kaer.fi

Comments are closed.