Uusi koira-avusteinen kartoitusmenetelmä tehostamaan havaintojen keruuta

Kaer Oy on kehittänyt vuodesta 2014 uutta hajukoiran käyttösovellusta luontokartoituksen avuksi. Menetelmässä hyödynnetään koiran ilmiömäisen tarkkaa hajuaistia havaintojen keruussa, jotta kartoitettavan lajin lisääntymis- ja levähdyspaikoista, ruokailualueista, kulkuyhteyksistä jne. saataisiin tehokkaasti tietoa. Erityisesti ihmisille haasteellisina havaintoajankohtina voi koiran tarkka hajuaisti tuoda apua havaintojen keruulle. Nyt tämä menetelmä on osana Liito-orava-LIFE hankkeessa, jossa selvitetään sen tuomia mahdollisuuksia liito-oravan kartoituksen tehostamiseksi. Lämpimästi tervetuloa kuulemaan aiheesta lisää Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen Metsäkeskuksen järjestämään Rekijokilaakson Liito-orava- LIFE – hankkeen 2018-2025 aloitustilaisuuteen TO 11.4 klo. 18.00-20.00. Uudesta koira-avusteisesta kartoitustyöstä tilaisuudessa kertoo eläintenkouluttaja (at) Tanja Karpela.

Tilaisuus järjestetään Kiiruun koulun auditoriossa, Kiiruuntie 4, Somero.

Comments are closed.